— nZEB tracker

LT

nearly Zero-Energy Building tracker

Šioje projekto dalyje buvo sukurti indikatoriai, kurie skirti įvertinti rinkos plėtrą nZEB pastatais (beveik energijos nevartojančiais pastatais) Europos Sąjungos šalyse. Ši priemonė „nZEB tracker“ skirta įvertinti ir grafiškai pateikti dinaminius rinkos aspektus, naudojant duomenis iš projekto duomenų bazės ZEBRA2020 Data Tools.

nZEB pastatų rinka skiriasi tarp Europos Sąjungos šalių, taigi ši priemonė siūlo harmonizuotą būdą palyginti įvairias rinkos charakteristikas. Pasirinkti kriterijai apima įvairius aspektus, taigi patikima ir nuosekli stebėjimo priemonė yra būtina norint pristatyti rezultatus. Šiam tikslui buvo sukurta metodika, kaip harmonizuoti šiuos kriterijus. Metodika yra pateikta projekto internetiniame puslapyje (ZEBRA2020 website). Ši priemonė yra skirta stebėti duomenis, tai nėra duomenų bazė.

Grafikas apačioje rodo rinkos brandą nZEB pastatais Europos Sąjungoje 2014 metais skalėje tarp 0 (nėra rinkos) ir 1 (brandi rinka).

Maturity of the EU nZEB market in 2014

Europos nZEB rinkos branda 2014: C1: nZEB rinkos plėtra; C3: nacionalinė politika; C4: Sąnaudų atžvilgiu optimalus minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygis; C6: Komponentų prieinamumas; C8: Ekspertizė; C9: Komunikacija; C10: Nekilnojamojo turto vertė; Rinkos branda