— nZEB tracker

NO

nearly Zero-Energy Building tracker

Som en del av prosjektet ZEBRA2020 har det blitt utviklet indikatorer for å kunne måle markedets modenhet for nesten-nullenergibygninger (nZEBs), både i EU og i Norge. Et "sporingsverktøy" kalt nZEB-tracker fokuserer på dynamiske markedsaspekter og bruker data fra ZEBRA2020 Data Tool for å vise grafiske framstillinger for hvert enkelt land samt for hele EU.

nZEB-markedets modenhet er forskjellig fra land til land. Verktøyet gir en strukturert presentasjon av kjennetegn ved markedet. Målekriteriene dekker svært ulike aspekter. Følgelig er et konsistent evalueringsverktøy et nødvendig hjelpemiddel for å sammenføre resultatene og presentere dem på en tydelig måte. For å få dette til, brukes det en metode for måling og sammenlikning som er nærmere beskrevet på nettstedet ZEBRA2020. Selve nZEB-trackeren er altså heller et evalueringsverktøy enn en database.

Diagrammet nedenfor viser sammenlagt modenhet for nZEB-markedet som et vektet gjennomsnitt for alle EU-landene som er representert i prosjektet (Norge er ikke med i gjennomsnittsberegningen). Resultatet vises på en skala fra 0 (umoden) til 1 (moden).

Maturity of the EU nZEB market in 2014

Markedsmodenhet for nZEBs på EU-nivå 2014: C1: Markedsgjennomtrengning av nZEB; C3: Nasjonale strategier og virkemidler; C4: Kostnadsoptimalitet; C6: Tilgjengelighet av komponenter; C8 : Kunnskap; C9: Kommunikasjon; C10: Eiendomsverdi; Markedsmodenhet