— nZEB tracker

PL

Tracker dla budynków o niemal zerowym zużyciu energii

W ramach projektu ZEBRA2020 zostały opracowane wskaźniki do pomiaru stanu dojrzałości rynku budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB) w EU. NZEB tracker koncentruje się na dynamicznych aspektach rynkowych i wykorzystuje dane z DATA TOOL ZEBRA 2020 do tworzenia wykresów obrzujacych rozwój budynków nZEB dla każdego kraju i UE jako całości.

Dojrzałość rynku nZEB różni się w poszczególnych państwach członkowskich UE i tracker przedstawia charakterystykę rynku nZEB w uporządkowany sposób. Zastosowane kryteria obejmują różne aspekty, a zatem potrzebne są ospowiednie narzędzia umorzliwające spójną ocenę i umożliwaijące przedstawiewnie wyników w przejrzysty sposób. W tym celu, tracker korzysta z pomiarów i zbiorów dancyh, które mogą być dostępne za pośrednictwem strony internetowej ZEBRA 2020.

Dlatego tracker nZEB jest nie tylko bazą danych, ale również narzędziem do analizy danych. Poniższy wykres przedstawia ostateczną dojrzałość rynku budynków nZEB w UE w 2014 roku w skali od 0 (niedojrzały) do 1 (zaawansowany).

Maturity of the EU nZEB market in 2014

Dojrzałość rynku budynków nZEB w UE, rok 2014: C1: Liczba budynków w standardzie nZEB; C3: Polityka krajowa; C4: Koszt optymalny; C6: Dostępnosć komponetów; C8: Poziom fachowej wiedzy o nZEB; C9: Komunikacja; C10: Wartość nieruchomości; Dojrzałosć rynku