— nZEB tracker

RO

nearly Zero-Energy Building tracker

Ca parte din proiectul ZEBRA2020, s-au elaborat indicatori pentru a măsura starea de maturitate a pieței pentru clădiri cu consum aproape zero (nZEB) în Uniunea Europeană. Tracker-ul nZEB se concentreaza pe aspectele dinamice ale pieței și utilizează date din Instrumentul de Date ZEBRA2020 pentru a crea grafice care urmaresc nivelul de nZEB pentru fiecare țară cat și la nivel de UE.

Maturitatea pieței nZEB diferă între statele membre ale UE și tracker-ul prezintă caracteristicile pieței într-un mod bine structurat. Criteriile de urmărire utilizate acoperă diverse aspecte, prin urmare, un instrument de evaluare coerentă este necesar pentru agregarea si prezentarea acestor rezultate într-un mod clar. In acest scop, tracker-ul foloseste o metodologie de măsurare și de agregare, care poate fi accesata prin intermediul site-ului ZEBRA2020. Prin urmare, tracker-ul nZEB este mai mult un instrument de evaluare decât o baza de date.

Graficul de mai jos prezintă maturitatea pieței nZEB in UE pentru 2014, pe o scară de la 0 (imatura) la 1 (matur).

Maturity of the EU nZEB market in 2014

Maturitatea pietei nZEB in UE pentru 2014: C1: Pătrunderea pe piață a nZEB; C3: Politicile naționale; C4: Cost optimalitate; C6: Disponibilitatea componentelor; C8: Expertiza; C9: Comunicare; C10: Valoarea proprietatii; Maturitate pietii